GOA GOA FACTORY OUTLET

Via Luigi Einaudi, 21 – 45100 Rovigo RO
+39 3885854980
Shop hours
Mon: 16.00 – 19.00
Tue – Fri: 10.00 – 19.30
Saturday 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00
Closed on Monday morning and Sunday